pirmdiena, 2022. gada 3. oktobris

Tikšanās izstādē Nezināmais Barons
2022/10/22 plkst. 12/00 - Ceļā uz Dainu tēva Krišjāņa Barona 187.dzimšanas dienas atceri Sarīkojums izstādē NEZINĀMAIS BARONS: tikšanās ar izstādes idejas autoriem un veidotājiem – muzeja vadītāju Rūtu Kārkliņu, pētniekiem Andri Ērgli un Ditu Butuli un citiem aicina kopiena Grāmatnieki ceļo. Sarīkojums notiek sadarbībā ar Tradicionālās kultūras, izglītības un amatniecības biedrību JUMALA.
Par izstādi vairāk* -

Kopš 27. aprīļa Krišjāņa Barona muzejā (Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 3-5) skatāma izstāde “Nezināmais Barons”. Caur četrām dažādām tēmām, četriem pētniekiem un četrām Baronu dzimtas pārstāvju roku līnijām izstāde vēsta par Dainu tēva Krišjāņa Barona mazāk zināmiem dzīves faktiem.

Izstāde “Nezināmais Barons” rosina pievērsties Dainu tēva Krišjāņa Barona mazāk zināmiem dzīves faktiem, atrast to, kas līdz šim ir bijis palaists garām, nenovērtēts, nezināms vai mazāk zināms. Piemēram, kā Barons pelnīja iztiku ģimnāzista gados, kādām pilsētām brauca cauri ceļā no Uderevkas uz Maskavu. Pateicoties Tartu universitātes muzeja kolēģiem, izstādē beidzot var ieraudzīt tieši to karceri, kurā students Barons piecas reizes ir izcietis sodu!

Izstādes vēstījums aptver četrus tematiskos lokus, kam doti simboliski nosaukumi – “Skolas”, “Gara gaisma”, “Ceļi” un “Darbi”. Nozīmīga vieta izstādē veltīta arī Krišjāņa Barona dzīves pētniekiem Arturam Baumanim, Romānam Pussaram, Saulcerītei Viesei un Kārlim Arājam, kuru ieguldījums ir kļuvis par pamatu tālākajiem pētījumiem un atklājumiem.

Izstādes simbolisko vēstījumu pauž Baronu dzimtas dažādu paaudžu pārstāvju plaukstu atveide, kas izmantota izstādes vizuālajā noformējumā. Roku līnijas izvērptas zvaigžņotās debesis, kur saskatāms arī asteroīds “3233 Krišbarons”.

“Katrai paaudzei savi dižgari jāatklāj no jauna. Izstādes “Nezināmais Barons” veidošana ir bijis šāds atklāšanas ceļš. No vienas puses, tas ir vairāku gadu pētnieciskā darba rezumējums, no otras – jaunu atklājumu un pārdomu rosinātājs,” par izstādes tapšanu stāsta muzeja vadītāja Rūta Kārkliņa.

Muzeja speciālistu Rūtas Kārkliņas, Andra Ērgļa un Ditas Butules daudzu gadu pētniecisko darbu saistošā vizuālā tēlā veidojis arhitekts Uldis Zanders un māksliniece Diāna Potapova. Izstādes satura digitālo risinājumu nodrošinājis Dmitrijs Smirnovs. Izstāde iekārtota par Memoriālo muzeju apvienības līdzekļiem. Koncepcijas autore – Rūta Kārkliņa.

Ieeja ar Muzeja biļetēm (pieaugušajiem - 2,-eiro, pens., studentiem - 1,- eiro)

---
Pieteikšanās un sīkākas ziņas - Gunta (27811297)

Attēls no Barona muzeja fb lapas - https://www.facebook.com/baronamuzejs

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Muzeju nakts un diena Vecpiebalgā

  18.-19.maijā notiks izbraukums uz Muzeju nakti un dienu Piebalgā.