Biedrība JUMALA

 

Biedrība JUMALA


Tradicionālās kultūras, izglītības un amatniecības biedrība JUMALA

Biedrības mērķi ir:
    1. sekmēt tradicionālā kultūras mantojuma un amatniecības saglabāšanu un popularizēšanu plašākā sabiedrībā Ķekavas novadā, Latvijā un ārvalstīs;
    2. veicināt tradicionālā kultūras mantojuma un amatniecības prasmju apguvi un tradicionālās kultūras – dziesmu, deju, muzicēšanas, gadskārtu svētku un ģimeņu godu svētīšanas pieredzes ieguvi;
    3. radīt un producēt tradicionālās kultūras, mākslas, amatniecības un izglītības produktus un pakalpojumus;
    4. kopt un veidot izpratni tradicionālās kultūras un amatniecības pielietojamībai mūsdienu situācijā.
2.2. Biedrības darbība nav vērsta uz politisku organizāciju vai to vēlēšanu kampaņu atbalstīšanu, kā arī tā nav vērsta tikai uz biedrības biedru privāto interešu un vajadzību apmierināšanu.

/izraksts no statūtiem/

Statūti pilnā apmērā

Saziņai - biedriba.jumala@gmail.com

><><><><><><><><><

Biedrības rekvizīti:

Tradicionālās kultūras, izglītības un amatniecības biedrība JUMALA

Reģ.Nr.: 40008242593

LV02HABA0551051318025

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Mazas pērles lielā novadā. 1.Ceļojums

  Kopā ar Bauskas novada ļaudīm notika jauks un izzinošs izbraukums. Mazas pērles lielā novadā tika meklētas Iecavas apkaimē, Zvirgzdes mežo...