Biedrība JUMALA

 

Biedrība JUMALA


Tradicionālās kultūras, izglītības un amatniecības biedrība JUMALA

Biedrības mērķi ir:
    1. sekmēt tradicionālā kultūras mantojuma un amatniecības saglabāšanu un popularizēšanu plašākā sabiedrībā Ķekavas novadā, Latvijā un ārvalstīs;
    2. veicināt tradicionālā kultūras mantojuma un amatniecības prasmju apguvi un tradicionālās kultūras – dziesmu, deju, muzicēšanas, gadskārtu svētku un ģimeņu godu svētīšanas pieredzes ieguvi;
    3. radīt un producēt tradicionālās kultūras, mākslas, amatniecības un izglītības produktus un pakalpojumus;
    4. kopt un veidot izpratni tradicionālās kultūras un amatniecības pielietojamībai mūsdienu situācijā.
2.2. Biedrības darbība nav vērsta uz politisku organizāciju vai to vēlēšanu kampaņu atbalstīšanu, kā arī tā nav vērsta tikai uz biedrības biedru privāto interešu un vajadzību apmierināšanu.

/izraksts no statūtiem/

Saziņai - biedriba.jumala@gmail.com

><><><><><><><><><

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana

1.aprīlis - rakstnieka Jāņa Veseļa 125gades diena

Šodien, 1.aprīlī, ir īpaša diena mūsu senkultūras un literatūras debesīs - sēļu zemes un teiksmu rakstniekam JĀNIM VESELIM - 125. dzimšanas ...