trešdiena, 2023. gada 20. septembris

Gājiens uz Dzejnieku Billītēm


Dažādu iemeslu dēļ gājiens pārcelts uz pavasari. Sekojiet informācijai!

2023. gada 7.oktobrī Rosmes bibliotēka rīko pārgājienu veļu laikā Gājiens uz Dzejnieku Billītēm.

sestdiena, 2023. gada 16. septembris

Mazas pērles lielā novadā. 3.Ceļojums


Ir noslēdzies arī trešais Tradicionālās kultūras, izglītības un amatniecības biedrības JUMALA rīkotais brauciens Bauskas novada pašvaldības atbalstītā projekta "MAZAS PĒRLES LIELĀ NOVADĀ" ciklā. Šai reizē pērles meklējām Stelpes, Bārbeles un Skaistkalnes pusē. Un kā tas bija arī iepriekš un kā norāda projekta kopnosaukums, meklējām un satikām pērļainus ļaudis, un baudījām pērļainas vietas.

Muzeju nakts un diena Vecpiebalgā

  18.-19.maijā notiks izbraukums uz Muzeju nakti un dienu Piebalgā.