ceturtdiena, 2024. gada 22. februāris

Pavasara sadziedāšanās RĀMAVĀ

 

Tuvojoties Lielajai dienai arvien vairāk svarīgi iekustināt balss enerģiju. Atmodināt balsi, kas ziemā  bijusi iemigusi un rimtāka. Nu nāk vasara un balsu vajadzēs, kā jau arī dziesmā dzied.

Šim nolūkam 16.martā, pēc Saules-Mēness kalendāra Ģērdu jeb Ģērdaču dienā, sanāksim dziedāgribošu domubiedru pulciņā un ieskandināsim ne tikai paši sevi, bet arī jaunināsim jauku Pierīgas kultūrvietu - Rāmavas Depkina muižu, kas kopš šī pavasara nonākusi citu nomnieku pārvaldījumā un ir draudzīga un īpaši atvērta tradicionālās kultūras cilvēkiem un lietām. 

Muzeju nakts un diena Vecpiebalgā

  18.-19.maijā notiks izbraukums uz Muzeju nakti un dienu Piebalgā.