otrdiena, 2022. gada 6. septembris

Baltu Vienības uguņu sasauksme2021. gada 22. septembrī atzīmējot Baltu vienības dienu, aicinām pievienoties Baltu Vienības uguņu sasauksmei un laikā no plkst. 20.00 līdz 21.00 iedegt ugunis pilskalnos un citās ar baltu (aistu) vēsturi saistītās vietās. Lai Uguns gaisma vieno baltu garīgo tēvzemi! Uguns uz tāla kalna ir zīme: mēs esam! Uguns iedegšana vienlaikus – vienotība.

Tas ir ikgadējs un mums svarīgs notikums. Notikums, kuru radām mēs paši. Ierosinājums, kas nāk no tautas. Sanākt savās sensenajās svētvietās. Runāt ne tikai par tālo un skaisto, brīvo un dižo baltu tautu pagātni, bet arī par mūsu nākamību un stiprumu turpinājumā.

Reiz Melgalvs Māris rakstīja - 
"Tik cik būs uguņu uz katra kalna, 
Tik mēs arī te dzīvosim" - tā ir. Un te runa ne tikai par uguņiem kalnu galos svētbrīžos un mūsu tautai svarīgos brīžos. Piemiņas un atcerēšanās brīžos, bet arī nākamības apliecinājumam - mūsu tautu arvien turpmākai un ciešākai vienībai un sadarbībai. Tie uguņi kalnu galotnēs ir mūsu siržu uguņi pirmām kārtām. 

No sirds aicinu - iedegsim uguņus Baltu tautu vienotības apliecinājumam un stiprinājumam, mūsu domu stiprinājumam. Un pastāstīsim par savām iedegtām ugunīm arī citiem. Lai mūsu Pilskanu un svētvietu sasaukšanās kartē iemirdzas daudz spožu liesmu! Lai šobrīd kartē saliktās jautājuma zīmes pārtop uguns simbolos, kas vēstīs - te Baltu Vienības uguns iedegsies! 

Lai top! Lai līgo lepni mūsu dziesmas un mirdz mūsu ugunis!

Gunta Saule, 2022.g.6.septembrī

>>><><<<

Tālāk seko Baltu Vienības uguns aicinājums no tās pirmsācējiem, no Baltu kultūras apvienības AUKURAS 

trešdiena, 2022. gada 31. augusts

Brauciens pie Eduarda. II


2022.gada 2.oktobrī brauciens uz Eduarda Veidenbauma memoriālo muzeju Kalāči Liepas pagastā. Startējam 9.00 no Rīgas centra. 

Ik gadus oktobra pirmā svētdiena ir Eduarda Veidenbauma dzimšanas dienu svinību diena Kalāčos. Un šis gads neatšķiras. Kopienas @Grāmatnieki ceļo ļaudis jau otro reizi dosies tam veltītā izbraukumā ar galveno mēŗķi - Veidenbauma Kalāči un tur notiekošie dzejas sarīkojumi.

Ceļojums pretī dzejai2022.gada 10.-11.septembrī Kopiena Grāmatnieki ceļo dodamies dzejiskā ceļojumā -

piektdiena, 2022. gada 19. augusts

Zemgale - Sēlija plaukstās
2022.gada 27.-28.augustā notiks Tradicionālās kultrūras, izglītības un amatniecības biedrības JUMALA rīkots un SIF Valsts ģimeņu atbalsta programmas ietvaros atbalstīts Ģimeņu pasākums - izbraukums Zemgale - Sēlija plaukstās

svētdiena, 2022. gada 10. jūlijs

Salacgrīva un ...


2022.gada 30.-31.jūlijā dosimies Salacgrīvas un apkaimes apceļojumā.

Šķiet, ka vēl ne reizi Grāmatnieki nav ceļojuši gar jūru. Latvijā ne reizi… Jo jūras daudz mums bija mūsu Tūves braucienā Ālandu salās. Tagad ceļosim arī Latvijā cieši tuvu jūrai. Brauksim gar Vidzemes jūras malu augšup. Uz Salacgrīvu, kur izstaigāsim Randu pļavas un meža takas.