ceturtdiena, 2024. gada 11. aprīlis

Sadziedāšanās pavasarī otroreizi

Kad pēc mums labāk pierastā un zināmā gregoriāņu kalendāra Sulu mēnesis jau iet lielā pusē, bet pēc Saules un Mēness kalendāra tas tik nesen kā sācies, ir laiks atkal sanākt uz vienu sadziedāšanās pusdienu Rāmavas muižas kultūrtelpā. 

Sanāksim sestdien, 20.aprīlī 12.00 muižā sadziedāt. 

Jau tuvojas Ūsiņu un Vasarassvētku, un skaistais rotāšanas laiks. Tad nu ņemsim savās dziesmu vācelēs, grāmatās, kamolos, sirdīs un galvās līdzi tās košākās un sirdij tuvākās pavasara, uzplauksmes un atvēršanās dziesmas, ko gribam ar visiem kopā izdziedāt, atminēties, atrast un sajust.

Lai tuvināšanās un sadraudzēsanās dziesmā notiek!

trešdiena, 2024. gada 10. aprīlis

Lapu diena Kalna VaizuļosTrešdien, 1. maijā plkst. 11.00 Siguldas novada Mores pagasta „Kalna Vaizuļos”  Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisija aicina uz LAPU DIENU – daudzveidīgu kultūras programmu un talku. 

ceturtdiena, 2024. gada 22. februāris

Pavasara sadziedāšanās RĀMAVĀ

 

Tuvojoties Lielajai dienai arvien vairāk svarīgi iekustināt balss enerģiju. Atmodināt balsi, kas ziemā  bijusi iemigusi un rimtāka. Nu nāk vasara un balsu vajadzēs, kā jau arī dziesmā dzied.

Šim nolūkam 16.martā, pēc Saules-Mēness kalendāra Ģērdu jeb Ģērdaču dienā, sanāksim dziedāgribošu domubiedru pulciņā un ieskandināsim ne tikai paši sevi, bet arī jaunināsim jauku Pierīgas kultūrvietu - Rāmavas Depkina muižu, kas kopš šī pavasara nonākusi citu nomnieku pārvaldījumā un ir draudzīga un īpaši atvērta tradicionālās kultūras cilvēkiem un lietām. 

ceturtdiena, 2024. gada 18. janvāris

Sveču mēnesī svētam Meteņus un Sveču dienu


Gada otrais mēnesis mums ir tāds SVEČU MĒNESIS. Gan bites tajā tiek īpaši daudzinātas, gan lāsteku sveces tad no māju jumtiem visbiežāk jau rīko izrādes, kas norāda, ka saule jau tik augstu sakāpj dienas gaitā, ka siltums izplatās arvien tālāk un uz ilgāku laiku. un kausē sniegu no jumtu čukuriem.

Protams, februārim ir vēl citi nosaukumi, - arī Meteņa mēnesi to dēvē un Puteņa mēnesi, un par Ziemeļvēja mēnesi arī. Un Sveču dienas nosaukums arī ir vēl ar citām nozīmēm. Būdamas Ziemas Māra tā nes klāt arī savu īpašu raksturu. Viņa šai laikā pārvalda gaisu un vējus. Jau izsenis tiek runāts par to, ka šis ir vējiem bagātākais mēnesis. 

Bet - kā tad mēs to godāsim, kā svētīsim, kā daudzināsim?

trešdiena, 2024. gada 3. janvāris

pirmdiena, 2023. gada 25. decembris

Laikritī jauns Saules loks atveras


Ir sācies jauns saules gads. Kad četri brāļi Ziemassvētki aizripojuši pār kalnu - dziedādami, spēlēdami, dancodami, kad bluķi kūpēdami sadeguši un izkūpējuši, kad jaunās saules atgriešanās sagaidīta, varam likt jaunu LAIKRITI pie sienas un sākt jaunu gada ritējumu piepildīt. Laikritis savā kalendārajā kārtībā ir ielicis to, ka ir pagājis Ledus laiks, kas bija no Mārtiņiem līdz Ziemassvētku cikla beigām. Tagad sākas Sala laiks, kas būs līdz Meteņiem. Laikritī deviņdienu savaites (nedēļas) tiek skaitītas tikai pēc Saules. No Ziemassvētku cikla beigām līdz Meteņiem ir tieši 45 dienas. Un pēc šī kalendāra Meteni svētīsim 7.februārī. 

Muzeju nakts un diena Vecpiebalgā

  18.-19.maijā notiks izbraukums uz Muzeju nakti un dienu Piebalgā.