piektdiena, 2020. gada 24. jūlijs

Starpkultūru pasākumā 7. augustā aicinām izzināt Māru latviešu folklorā un mitoloģijā

Jēkabs Bīne. Māras gotiņas
Piektdien, 2020. gada 7. augustā  plkst.16.00 Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki ar ģimenēm un vietējās sabiedrības pārstāvji laipni aicināti uz otro starpkultūru pasākumu, kurā varēs iepazīt vienu no nozīmīgām dievībām latviešu mitoloģijā – Māru. Pasākums notiks Rīgā, Pērses ielā 9/11, (durvju kods 10) 4.stāvā. 

trešdiena, 2020. gada 22. jūlijs

Latvijā dzīvojošos ārvalstniekus aicina piedalīties muzikālās izrādes veidošanā

Latvijā dzīvojošie ārvalstnieki
projekta ”Integrācijas ABC – 3” ietvaros  laipni aicināti piedalīties koprades pasākumos, kuru gaitā taps tematiska muzikāla izrāde. Pasākumi un izrādes mēģinājumi  norisināsies Rīgā, Pērses ielā 9/11, (durvju kods 10) 4.stāvā, sākums – plkst.16.00. 

otrdiena, 2020. gada 21. jūlijs

Rudzu mēnesis

2020.gada 22.jūlija pievakarē pēc Saules rieta skaties debesīs. Tad skaidrā vakarā tur, iespējams, ieraudzīsi Saulei pakaļ ritošu jaunā Mēness sirpīti, ar gaišo pusi pret norietošās Saules stariem pavērstu. Jaunais, RUDZU mēnesis līdz ar to arī uzskatāms par sākušos. Un rudzu mēneša pirmā diena nes sevī visu mēnesim raksturīgo noskaņu. 

Reizumis rudzu mēnesis tiek dēvēts arī par riekstu vai viršu mēnesi. Brāļu tauta lietuvieši to dēvē par rugpjūtis, baltkrievi – par жнівень, poļiem tas ir sierpień. Tātad visiem saistīts ar rudziem vai to pļaušanu. Sennorvēģu valodā augustu dēvēja par Tvimåned - to varētu saistīt ar pāri, dvīni, jeb, mums saprotamāk, ar jumi. Un arī likumsakarīgāk. 

piektdiena, 2020. gada 10. jūlijs

2. GrāmaTūre: Meņģeļi - Braki - Saulrieti - Drusti - Auļukalns - Dzērbene


2. GrāmaTūre - Grāmatnieku un draugu Ceļojums ar grāmatām, muzikām un spēlēm notiks  8.-9.augustā Vidusvidzemē. 

Pateicoties dzīves norisēm Gulbenes novadā nācās mainīt brauciena maršrutu

Tātad, - īsumā tagad maršruts šobrīd izskatās šāds: sestdien Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs Meņģeļi - Rūdolfa Blaumaņa Braki - pusdienas Vecpiebalgā - Kārļa Skalbes vasaras māja Saulrieti - Incēnu meža pasaku taka - Drusti (vakarēšana Drustu Tautskolas namiņā, piedalās pats tautskolas vadonis Ojārs Rode un vēl kāds drustēnietis, turpat arī vakariņojam to, kas pašiem līdz, nakšņošana viesu mājas Pļavnas klētiņās - brokastu tiesu arī sarūpējam paši) - svētdien Auļukalns pie Mikus Čavarta un Inetas Šalkovskas - Dzērbene, kur mūsu uzņem, stāsta, rāda un pamielo ar lauku zupu Ērika Māldere.

Pavasara sadziedāšanās RĀMAVĀ

  Tuvojoties Lielajai dienai arvien vairāk svarīgi iekustināt balss enerģiju. Atmodināt balsi, kas ziemā  bijusi iemigusi un rimtāka. Nu nāk...