piektdiena, 2020. gada 6. novembris

DIEVAINES Kalna Vaizuļos


Laikā, kad Latvijā izskan Veļu laiks, pulciņš tradīciju un senatnes vērtību saglabāšanas interesentu sabraucām Mores pagasta Kalna Vaizuļos, mājā-muzejā, kurš glabā senatnes elpu, mantinieku stāstus, apkārtnes teikas un citas tālāknododamas vērtības. Neskatoties uz sarežģīto veselības drošības stāvokli Latvijā šobrīd un varbūt tieši tālab, tomēr turamies pie senām tradīcijām, jo tajās visvirāk varam gūt spekus, viedumu un padomu talākdzīvošanai ari srežģītākos laikos. Tika ievēroti visi valstī noteiktie veselības drošības pasākumi un noteikumi.

trešdiena, 2020. gada 4. novembris

Sala laiks. Mārtiņu laiks


Vēl kamēr debesu jumā otrais Mēness pēc Rudenājiem aug un dilst, ilgst Veļu laiks. Vēl pieminami, atcerami senči, vēl dedzināmas sveces un ugunskuri kapsētās, Māras svētnīcās, ģimeņu, saimju un kopienu svētvietās. Vietumis jau veļus aicina un pamielo vēl līdz Ziemassvētkiem, bet izteiktākais Veļu laiks turpinās līdz Mārtiņiem, kad auglības, Jumja zīme satinas kamolītī, saslēpjas sēklās pazemē. Sala laiks. Arī par Mārtiņa mēnesi vai Mārtiņu laiku reizēm dēvēts.

Muzeju nakts un diena Vecpiebalgā

  18.-19.maijā notiks izbraukums uz Muzeju nakti un dienu Piebalgā.