pirmdiena, 2018. gada 27. augusts

Stāstu un stāstnieku diena PIE DAUGAVAS

2018.gada 1.septembrī no plkst. 16:00 Doles salas VĒJIŅOS notiks pirmā Stāstu un stāstnieku diena. 

Stāstu stāstīšana un klausīšanās ir viena no senākajām cilvēku pamatvajadzībām. Uz tās balstās folklora, mutvārdu daiļrade. Jau vairākus gadus Latvijas novados notiek stāstniecības festivāli. Salaspils novads ir ne mazāk bagāts ar vietējiem nostāstiem, leģendām, teikām. Tam ir neatkārtojama savdabība, ko dod Daugavas klātbūtne.

piektdiena, 2018. gada 17. augusts

kad mīļš krustbērns, ma-DARA, aicina ciemos

Arī šogad, kā katru gadu augustā došos savu mīļu krustbērnu apciemot, sveicināt, viņa svētkus kuplināt! Kopā ar RĀMUPES ļaudīm un citiem mīļiem draugiem, domubiedriem, dziedātājiem, madarotājiem, dejotājiem, skaistu un greznu lietu darinātājiem, kopā ar meistariem, kopā ar dzīves māksliniekiem! Kopā ar radošajiem. Brīvajiem un sirds atvērtajiem ļaudīm.

Un es patiešām no sirds ikkatram iesaku tur būt - Ziemupē. ma-DARĀ. 18.augustā. Šovasar pat.


trešdiena, 2018. gada 1. augusts

Aicinu uz pirmo Latvijas kultūras vēstnieku festivālu Jelgavā!

Ar Saules dziesmām, stāstiem, teikām RĀMUPE un draugi kuplinās pirmo Latvijas Kultūras vēstnieku festivālu. 

Festivāla rīkotāji par visu festivālu: 

Sestdien, 2018. gada 11. augustā no plkst. 11.00 līdz 16.00 Jelgavā, Hercoga Jēkaba laukumā notiks Latvijas valsts simtgadei veltīts Latvijas kultūras vēstnieku festivāls, parādot Zemgales un citu Latvijas reģionu kultūras bagātības. Pasākumā apmeklētājiem būs iespēja noklausīties dažādu tautu māksliniecisko kolektīvu koncertu, noskatīties teātra izrādi un iesaistīties amatnieku radošajās darbnīcās. 

Festivālā tiksies dažādu Latvijas reģionu 14 mākslinieciskie kolektīvi, pulcējot vairāk nekā 200 dalībniekus. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīt gan Zemgales, gan citu reģionu un tautu kultūru daudzveidību, kas ievīsies kā košs ziedu raksts Latvijas simtgades svinību vainagā.

Muzeju nakts un diena Vecpiebalgā

  18.-19.maijā notiks izbraukums uz Muzeju nakti un dienu Piebalgā.