pirmdiena, 2023. gada 25. decembris

Laikritī jauns Saules loks atveras


Ir sācies jauns saules gads. Kad četri brāļi Ziemassvētki aizripojuši pār kalnu - dziedādami, spēlēdami, dancodami, kad bluķi kūpēdami sadeguši un izkūpējuši, kad jaunās saules atgriešanās sagaidīta, varam likt jaunu LAIKRITI pie sienas un sākt jaunu gada ritējumu piepildīt. Laikritis savā kalendārajā kārtībā ir ielicis to, ka ir pagājis Ledus laiks, kas bija no Mārtiņiem līdz Ziemassvētku cikla beigām. Tagad sākas Sala laiks, kas būs līdz Meteņiem. Laikritī deviņdienu savaites (nedēļas) tiek skaitītas tikai pēc Saules. No Ziemassvētku cikla beigām līdz Meteņiem ir tieši 45 dienas. Un pēc šī kalendāra Meteni svētīsim 7.februārī. 

piektdiena, 2023. gada 22. decembris

Iespēja iegādāties Saules kalendārus nākamajam 2024.gadam


1) Saules kalendārs “Dūdas” ar trim mēnešiem, ar 3 spirālēm (atvērtā veidā 297x705mm);
2) Saules kalendārs “Kokles” ar vienu mēnesi, ar 1 spirāli (atvērtā veidā 297x465mm).

Kopumā:

- kvalitatīvs ofseta izpildījums,
- glancētas pilnkrāsu fasādes ar metāla kniedi stiprināšanai,
- Saules fasādēs Saules kalendārs ar laikiem, nosaukumiem, datumiem pa vidu un paskaidrojumiem,
- pārbīdāms datumu lodziņš,
- abi ir kompakti saliekami un iesaiņoti maisiņā.

Muzeju nakts un diena Vecpiebalgā

  18.-19.maijā notiks izbraukums uz Muzeju nakti un dienu Piebalgā.