piektdiena, 2020. gada 6. novembris

DIEVAINES Kalna Vaizuļos


Laikā, kad Latvijā izskan Veļu laiks, pulciņš tradīciju un senatnes vērtību saglabāšanas interesentu sabraucām Mores pagasta Kalna Vaizuļos, mājā-muzejā, kurš glabā senatnes elpu, mantinieku stāstus, apkārtnes teikas un citas tālāknododamas vērtības. Neskatoties uz sarežģīto veselības drošības stāvokli Latvijā šobrīd un varbūt tieši tālab, tomēr turamies pie senām tradīcijām, jo tajās visvirāk varam gūt spekus, viedumu un padomu talākdzīvošanai ari srežģītākos laikos. Tika ievēroti visi valstī noteiktie veselības drošības pasākumi un noteikumi.

Kalna Vaizuļos notika Dievaiņu sarīkojums, kas sākās ar mājas apskati, pastaigu pa tuvējo apkārtni, ar tās mantinieku, Margitas Porietes un viņas domubiedru sarūpēto cienastu, ar pašu līdziņemtajiem groziņiem. Vispirms apskatījām mājas goda istabu, klausījāmies Margitas, viņas vecāku un vecvecāku dzimtu stāstus, vietu teikas un nostāstus. Pēc tam devāmies uz tuvējo Jāņkalniņu, kur iekūrām senčiem veltītu ugunskuru noklausījāmies daļu no folkloristikas pētnieces, doktorantes Natālijas Abrolas pētījuma. Pēc tam baudījām siltu tēju, veļu laika kārumus, dziesmas un stāstus omulīgā ielejā Kalna Vaizuļuu sētā. Īpašs piedzīvojums bija “vecīšu”, Veļu laikam raksturīgo maskoto tēlu ierašanās un svētības nesums.


Kalna Vaizuļi ir vieta, kur itin bieži notiek tradicionāli sarīkojumi un folkloras izziņas pasākumi – te svētīta Pēterdiena, klausīti Sēņu un sēņotāju stāsti, izzinātas zu un dziedniecības lietas, vākti liepuziedi un darīts daudz kas cits vērtīgs un jauks. Šai reizē uz kopīgām Dievainēm bijām pulcējušies Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas, Latvijas Dievturu sadraudzes Daugavas saimes un Rūsiņa saimes ļaudis.

Nākamo kopā sanākšanu esam iecerējuši Ziemassvētku laikā.

Foto Pēteris Veģis - https://photos.app.goo.gl/V8bYhpHxqBLSSS617

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

ZIEMASSVĒTKU IEGAISMOŠANA

  2022.GADA 17.DEECEMBRĪ PLKST. 16.00 IECAVAS DIEVDĀRZIŅĀ visi tiek laipni aicināti uz  ZIEMASSVĒTKU IEGAISMOŠANU  Dalībnieki ņemam līdzi - ...