pirmdiena, 2020. gada 15. jūnijs

Jāņu mācības Integrācijas projektā kopā ar RĀMUPI

Laiks, kad tuvojas Jāņi allaž ir bijis īpašas darbošanās pilns un spraigs - Jāņu mācību, Ielīgošanu un citu sarīkojumu bagāts. Šis gads, lai arī nedaudz rimtāks, tomēr arī nesis vienotru jauku un bagātinošu tikšanos. Tā pagājšnedēļas piektdienas pēcpusdienā kopā ar Katlakalna folkloras kopas RĀMUPE dalībniecēm Ievu, Inesi un Aiju vadījām Jāņu mācības ļaudīm no tik eksotiskām zemēm kā Argentīna, Venecuēla, Indija, Brazīlija un Kazahstāna.

Patiesi sastapām sirsnīgus, smaidīgus, atvērtus un ļoti ieinteresētus jaunus cilvēkus, kurus dažādi dzīves, darba un mācību uzdevumi atveduši uz Latviju, tik tālu no viņu dzimtajām mājām un ierastās vides.

Kopā dziedājām līgotnes, gājām rotaļās, stāstījām par to, cik svarīgi mums ir Jāņi gan kā jautri un iedvesmojoši svētki, gan arī kā mūsu senču pasaules tvēruma un dabas dievišķuma atspulgs. Mācību dalībnieki uzzināja par nozīmīgākajiem Jāņu simboliem - Dieva dēlu Jāni, Sauli un viņas meitām, uguni, vainagiem, zirgiem. Milzu prieks un dabas radošuma dzirksts uzšķīlās, kad mācēni metās vainagu pīšanas azartā.

Jāņu mācības notika projekta ′′Integrācijas ABC-3′′ ietvaros. Projektu īsteno Bēgļu, migrācijas un integrācijas fonds sadarbībā ar biedrību Sadarbības platforma, organizāciju "Patvērums "Drošā māja" un līdzfinansē Eiropas Savienība. 

Sadarbība ar biedrību Sadarbības platforma kopš Latvijas Kultūras vēstnieku kursu sakuma izvēršas arvien pilnestīgāka un iedvesmojošāka. Līdz gada beigām paredzētas vēl četras tematiskas nodarbības - stāstījumi par Saules gada iezīmīgajām dienām, par dabas un laika ritējumu un dabas elementu - zemes, gaisa, uguns un ūdens, un visa vienojošo garu


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Muzeju nakts un diena Vecpiebalgā

  18.-19.maijā notiks izbraukums uz Muzeju nakti un dienu Piebalgā.