svētdiena, 2019. gada 7. aprīlis

Aicinājums uz Laimas daudzinājumu Latvijas Dievturu sadraudzē


2019.gada 12.aprīlī plkst. 18.00 Rīgas Centrālās bibliotēkas (Brīvības ielā 49/53) 2.stāvā, Lasītāju zālē notiks Latvijas Dievturu sadraudzes ikmēneša sanāka. Šai reizē aicinām uz LAIMAS DAUDZINĀJUMU. Dziesmu ritus vadīs Anda Ābele un folkloras kopa LAIVA. Par Laimas daudzveidīgām šķautnēm un raksturu vēstīs LDS savieši, Valdis Celms,  un Gunta Saule (Daugavas saimes pārstāve).


Ko gan Tautasdziesmas mums stāsta par Laimu? Kādu tās mums viņu rāda? Kādi ir tie darbi, ko Laima dara? Rāda ceļu un padomu dod dzīvojot. Mūžu raksta, un ir gan pati Dieva laista, gan dažbrīd ar Dievu strīdas par kādu mūžu likumu. Un vēl vienotrreiz viņa ir tā, kura Dievam pa priekšu iet un Dievam padomu dod.

Laima ir balta, un jauna, un liepiņā sēd, ja labu mūžu liek. Un reizēm viņa ir vai pati Saule. Un Saule mums laikus iedala. Tāpēc tiklab zemes dzīvošana, kā lielie kosmiskie riti ir varbūt Laimas nolemti – tautas un visas zemes riti. Un zvaigžņu gaismas raksti Piena ceļā un akmeņu raksti uz zemes, ceļu raksti uz zemes, koku sakņu raksti pazemē un zvaigžņu raksti debesīs. Indras tīkls, pasaules kārtības un likumsakarības tīkls ir Laimā. Vai no Laimas. 

Laima ir jauna un daiļa kā Saules spozmē izlieta, un arī veca māmuliņa tumšajā kaktiņā, bērniņam mūžu rakstītāja un pastarītei līdzi dzīvotāja un pūru darinātāja. Laima ir arī tā “svešā māte”, kas sērdieņiem guni kur lielā ceļa malā. Laima ir viedā, nepielūdzamā un dažbrīd sāpēs un skumjā liktenī līdzi raudošā. 

Tik dažāda. Tūkstošveide. 

Šai dziedāšanas un sarunu reizē dažiem maigiem pieskārieniem viņu skarsim, apjautīsim, izdziedāsim, atskārsim. Cik katrs vēlēsimies un cik katram būs ļauts viņai pietuvoties.

Dziesmu ritus Laimas daudzinājumā kā allaž vadīs Anda Ābele, sarunu ritus Valdis Celms un Gunta Saule.

Daudzinājuma noformējumā izmantota Anša Cīruļa LAIMA.

Daudzinājumā aicināts pievienoties ikviens interesents.

Sīkākas ziņas un pieteikšanās - Gunta Saule (tālr.: 27811297, e-pasts: saulegunta@gmail.com)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Pavasara sadziedāšanās RĀMAVĀ

  Tuvojoties Lielajai dienai arvien vairāk svarīgi iekustināt balss enerģiju. Atmodināt balsi, kas ziemā  bijusi iemigusi un rimtāka. Nu nāk...