trešdiena, 2022. gada 7. decembris

ZIEMASSVĒTKU IEGAISMOŠANA


Tuvojoties gadu mijai, jaunās saules piedzimšanas brīdim, ir vērts arī mūsu katra domas, vēlmes un ierosas veltīt jaunajam. Izsenis mūsu Tradīcija stāsta par mūsu katra paša līdzatbildību Laika ritējumā. Svētku piesaukšana, gaidīšana, gatavošanās tiem - tā ir tikpat svarīga svētku sastāvdaļa kā paša zīmīgā brīža apzināšanās un svētīšana. Mūsu svētki ir gaidīšanas, "dzīšanas", "kalnā vilkšanas" darbību piepildīti. Tie nav tikai zīmīgā mirkļa apliecināšana, bet apzināta Laika virzīšana. Apzināta līdzdalība pasaules kārtības uzturēšanā.

Ziemassvētku iegaismošana - sevis un pasaules gaismas vairošana ir tikpat zīmīgs mirklis. Aicinām to piesaukt, daudzināt, radīt, piedzīvot kopā. Ar dziesmām, zintīm, gaismas iedegšanu.

2022.GADA 17.DECEMBRĪ PLKST. 16.00 IECAVAS DIEVDĀRZIŅĀ visi tiek laipni aicināti pievienoties 

ZIEMASSVĒTKU IEGAISMOŠANĀ 

Ritus vadīs Gunta Saule un Svētes Dievturu saimes dziedātāji un muzikanti. Ar ikviena atnākušā līdzdalību un atbalstu.

Dievdārziņš ir sena baltu svētvieta. Par to liecina zīmīgas teikas un nostāsti par šo vietu. Pirms vairākiem gadiem, iesaistoties novadniekam Ēvaldam Kivilandam un Iecavas sieviešu kluba LIEPAS dalībniecēm, tā ir sakopta un tajā uzstādītas tēlnieka Ulda Sterģa darinātas svētzīmes – akmeņi ar iekaltām zīmēm. Informatīvā stenda izgatavošanai un ierīkošanai biedrība «Sieviešu klubs «Liepas»» līdzekļus savulaik piesaistīja, piedaloties Iecavas novada domes izsludinātajā Nevalstisko organizāciju (NVO) projektu līdzfinansēšanas konkursā, savukārt līdzekļus akmeņu izkalšanai, atvešanai un uzstādīšanai atvēlēja pašvaldība. Tagad ir laiks šo vietu arvien vairāk iedzīvināt arī citos, visiem nozīmīgos svētkos. Tādi ir arī Ziemassvētki, Ziemas saulgrieži, kad saules dienas ceļš debesu jumā ir visīsākais un zemākais, diena sarāvusies trīskārt īsāka par nakti un svarīgs ir mirklis, kad dena atkal sāk stiepties garumā un tiek svētīta jaunās saules dzimšana.

Rituāla dalībniekus aicinu ņemt līdzi zvārguļus, svilpauniekus, stabules u.tml. skaņu rīkus, sveces lukturos kopīgās gaismas vairošanai un saņemšanai, kārumurs un siltu dzērienu kopīgam mielastiņam.

Rīko Iecavas pagasta Rosmes bibliotēka sadarbībā ar Tradicionālās kultūras, izglītības un amatniecības biedrību JUMALA un Svētes dievturu draudzi

Sīkākas ziņas

Tālr.: 27811297

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Muzeju nakts un diena Vecpiebalgā

  18.-19.maijā notiks izbraukums uz Muzeju nakti un dienu Piebalgā.